ליעוץ מקצועי חינם התקשר: 03-3727765 או השאירו פרטים ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד/ות הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש והתקנון

תקנון פורטל לימודים

תקנון פורטל portalimudim

תנאי השימוש בפורטל הלימודים portalimudim

פורטל לימודים portalimudim(להלן ה"פורטל") מבית חברת פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ (להלן: "הנהלת הפורטל"), הינו פורטל המציע לגולשיו מגוון שירותים ומידע בנושאים שונים בתחום הלימודים לרבות קורסים, תנאי קבלה, תוכניות לימודים, מאמרים אינפורמטייבים, מאמרי דעה וכו. כמו כן מפעיל הפורטל שלל פורומים בתחומי עניין שונים המיועדים להתייעצות עם מומחים ללא עלות.

השימוש בפורטל ו/או בתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים לרבות מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון סלולרי ו/או כל אמצעי אחר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. טרם כל שימוש בפורטל יש לקרוא תנאים אלה קפידה יתרה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש במסמך זה, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. כל שימוש באתר ו/או בתכניו כמוהו  כהסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלו.

כל האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר, אולם מתייחס הוא לשני המינים כאחד וכן לכל תאגיד/גופים משפטי אחר בהתאמה.
הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לבצע פעולות ו/או שינויים ארגוניים בו לרבות סגירתו, שינוי של מבנהו, עיצובו, מראהו וכן זמינות השירותים והתכנים המוצעים בו, והכל ללא צורך להודיע על כך מראש. משכך, לא תשא הנהלת הפורטל בכל טענה, תביעה או דרישה הנוגעות לשינויים כאמור. הנהלת החברה אינה מתחייבת לספק את כלל השירותים במוצעים בפורטל בדרך קבע.
על כל שימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט לכל דבר ועניין הנובע משימוש בפורטל ו/או מהסכם הנוגע לפורטל יהיו בתי המשפט במחוז תל אביב והמרכז.


שימוש בתכני הפורטל

• הנהלת הפורטל לא תישא בכל אחריות ביחס לשימוש בתכני הפורטל לרבות מהימנותם, אמינותם, דיוקם, מידת הרלוונטיות שלהם והשפעתם האפשרית על מחשבו של הגולש.
• הנהלת הפורטל לא תישא בכל אחריות ביחס לנזק ו/או עוגמת נפש הנגרמה באופן ישיר או עקיף עקב שימוש בתכנים אלה, כל שימוש בתכני האתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש .
• יודגש כי השימוש בתכנים השונים וכן בכלל שירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. אין לפרש דבר מהאמור בפורטל כהמלצה מאת החברה בשום אופן.
• כלל התכנים ו/או מידע המופיע בפורטל אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי שכן ייתכן ונפלו בהם פגמים/ טעויות.
• הגולש ו/או המשתמש בתוכן כלשהו המופיע בפורטל בכללותו מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד הפורטל, הנהלתו ו/או עובדיו.
• יובהר ויודגש כי אין בציון שמו של מוסד לימודי ו/או חברה פרטית ו/או נותן שירותם כלשהו ו/או קישור המפנה לאתר נותן שירותים כלשהו כדי להוות המלצה לגולש לנקיטת/ אי נקיטת פעולה כלשהי.


אבטחת מידע

הפורטל ערוך ומגובה על ידי מיטב מערכות אבטחת המידע וזאת במטרה לצמצם ולהקטין ככל הניתן את הסיכון לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אך חשוב לציין מעבר לכל ספק כי אין במאמצים אלה כדי לספק בטחון מוחלט ומלא. משום שכך, אין הנהלת הפורטל מתחייבת שכלל השירותים המוצעים על ידה לרבות המידע הצבור בפורטל ו/או בשרתי האחסון של הפורטל ו/או בשרתים המצויים ברשות צדדים שלישיים בהם עושה בפוטל שימוש, יהיו מאובטחים וחסינים האופן מלא ומוחלט מפני גישה בלתי מורשית כזו או אחרת על כל המידע המאוחסן בהם.


העלאת תכנים לפורטל על ידי הגולש בפורומים
במסגרת הפעילות השוטפת של הפורטל מתאפשרת העלאת תכנים על ידי הגולשים הן לפורומים המקצועיים והן במסגרת פעילויות שונות אחרות. גולש המעלה תוכן כלשהו לפורטל לרבות הודעות תוכן, תמונות, קבצים, קישורים, מאמרים, טקסטים ו/או כל תוכן אחר מתחייב בזאת לעמוד בכללים אלה, אשר באים בנוסף (ולא במקום) על יתר הוראות תקנון זה:
• כל תוכן אשר יועלה לפורטל על ידי גולש ו/או משתמש יפורסם לאחר שייבדק וייבחן על ידי הנהלת הפורטל. הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות שלא להעלות תוכן ו/או הודעה ו/או תגובה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה כלשהי לכותבה.
• לא יעלו לפורטל תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי חוקיות כלשהן.
• לא יעלו לפורטל תכנים כלשהם בעלי אופי מיני ו/או תכנים משמיצים ו/או המוציעים לשון הרע ו/או בעלי אופי גזעני ו/או המאיימים ו/או הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אשר עלולים לפגוע בכל דרך שהיא בפעילותו התקינה של הפורטל.
• לא יעלו לפורטל תכנים בעלי אופי מסחרי כלשהו ו/או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
• לא יעלו לפורטל תכנים המפרים ו/או הפגעים בדרך ישירה או עקיפה בזכויות יוצרים ו/או קניינו של גורם אחר ובכלל זה לא יועלו  קבצים (Upload) אשר מכילים או עשויים להכיל תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות השייכות לצדדים שלשיים.
• לא יעלו לפורטל תכנים אשר אינם רלוונטים באופן ישיר לפורום או לצט בו הנך נמצא.
• לא יעלו לפורטל תכנים אשר מכילים ו/או עשויים להכיל כל סוג של וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה או יישום אשר עלול להזיק באופן כלשהו.
• לא יעלו לפורטל תכנים בעלי אופי סודי ו/או מוגן על ידי זכויות כלשהן. גולש אשר מפרסם תוכן כלשהו בפורטל מצהיר בזאת כי המידע שפרסם אינו סודי והכי הוא מקנה להנהלת הפורטל את רישון חינם לפרסם מידע זה לזמן בלתי מוגבל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
• לא יעלו לפורטל תכנים על ידי גולש אשר אינו מציג את זהותו האמיתית. גולש אשר בוחר לפרסם תוכן כלשהו בפורטל מתחייב כי פרטיו הם הפרטים הנכונים ומאומתים. לא יפגע גולש בפרטיותו/ בשמו של צד שלישי ולא ימסור פרטיו.
על אף האמור לעיל וגם במידה בה עמד התוכן המתבקש לפרסום בכללים אלה, רשאית הנהלת הפורטל, להסיר/ לסרב לפרסם תכנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל מצב בו הופרו מי מהתנאים הכתובים הנ"ל ו/או התכנים עשויים לפגוע בהתנהלות הפורטל ו/או בצד שלישי כלשהו. גולש אשר בוחר לפרסם תוכן כלשהו בפורטל מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת הפורטל, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה ביחס לכך. יודגש כי הנהלת הפורטל אינה מחוייבת בהסרת תכנים אלה ו/או בעריכת סינון ובקרה של תגובות אלה. כמו גן בכל במקרה בו תימחק תגובה או חלקים ממנה כאמור, לא תהא הנהלת הפורטל מחויבת ליידע איש בשל כך ו/או להתריע מראש בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע כאמור. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

יובהר כי כל תוכן אשר יפורסם על ידי הגולש, יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט באשר הם, הנהלת הפורטל לא תישא בכל אחריות שהיא ביחס לתגובות אשר עשויות להתקבל עקב מסירת תכנים אלה לרבות תחושות עלבון, עגמת נפש, אובדן וכו.
גולש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורומים, מצהיר בזאת ומתחייב לשפות  באופן מיידי את הנהלת הפורטל בגין כל הוצאה ו/או נזק אשר עשויים להיגרם, עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג הנובעת מהפרה של הוראה כלשהי מן ההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת המצויה בבעלותו של לצד ג כלשהו.
הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להוסיף הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל זמן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל גולש המשתתף ועושה שימוש בפורומים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש לעיתים תכופות במטרה להתעדכן בשינויים כאמור. תנאי שימוש מעודכנים לשימוש בפורומים יימצאו בכתובת זו. יודגש כי הנהלת הפורטל אינה מתחייבת לשמור מספרי IP של המשתמשים באתר לתקופה מינימאלית כלשהי או בכלל.
בכל מקרה בו זיהיתי זיהית ו/או הינך מאמין כי זכויותיך נפגעו כתוצאה מפרסומם באחד מהפורומים ו/או זיהית פרסום המפר חוק בצורה כלשהי ו/או יש בתוכן המפורסם פגיעה כלשהי לעניות דעתך- הינך מתבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי, בצירוף פרטי יצירת קשר עמך לכתובת info@portalimudim.co.il/ .


זכויות יוצרים וקניין רוחני

כלל הזכויות בפורטל לרבות זכויות היוצרים, הקניין הרוחני בפורטל על כל חלקיו ובכלל זה התכנים, העיצוב, קוד המחשב, כלל הקבצים הגרפיים ו/או כל חומר אחר אשר נכללים בו הן בממשק החיצוני והן בקוד המקור ובקוד יעד – מצויים הם ברשות הנהלת הפורטל  ו/או ספקי התוכן החיצוניים שלה ו/או שותפים עסקיים כלשהם והכל לפי העניין. כל גולש בפורטל מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בידיו הזכות לשנות, לשכתב, להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת הפורטל, בכתב ומראש. השימוש בפורטל מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.
למען הסר ספק, תחת הגדרת המונח "התכנים המופיעים בפורטל" יכלל כל המידע המופיע בו ובכלל זה כתבות, עמודי תוכן, עמודי אינדקס, סקירות מקצועיות, עמודי נתונים, חוות דעת, ניתוחים מקצועיים, תכני העשרה וכל תוכן אחר אשר מצוי תחת כתובת הפורטל בין אם כעמוד טקסט, כתמונה ו/או כקובץ קול בכל מכשירי הקצה השונים הקיימים כיום, או יהיו קיימים בעתיד, בין אם הוא בבעלות הנהלת הפורטל ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר להנהלת הפורטל את הזכות לשימוש בו.
כלל סימני המסחר המצויים בפורטל הינם קניינה הבלעדי של הנהלת הפורטל  או לחילופין, במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או שותפים עסקיים, קניינם של אלה בלבד. אין לעשות בסימני מסחר אלה כל שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש.

הנהלת הפורטל ממליצה לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לתכנים המופיעים בפורטל ובפרט ככל שמדובר במידע מקצועי הניתן על ידי מומחים כלשהם. יוהבר כי כלל המידע המופיע בפורטל מהווה עצה ו/או חוות דעת אישית והנהלת הפורטל אינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה אשר עלולה להיגרם לגולש או לצד שלישי.


מדיניות פרטיות
הנהלת הפורטל  שמה דגש וחשיבות רבה בשמירה על הפרטיותם של כלל המשתמשים בפורטל, תוך שמירה מלאה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981( להלן: "חוק הגנת הפרטיות") יובהר מעבר לכל ספק כי כל שימוש בפורטל לרבות רישום לשירותים, פניה אל מוסדות לימוד, שימוש בפורומים ו/או כל שימוש אחר, כמוהם כהסכמה לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודות הגולש ו/או המשתמש כפי שיפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן:
• 
איסוף פרטים אישיים- במסגרת השימוש בשרותי הפורטל, ייתכן ויאספו פרטים אישיים אודות הגולש, פרטים אלה לרבות שמות הגולשים, כתובות מייל, מספר טלפון, תחומי התעניינות, כתובות IP, מיקום גאוגרפי, מקור הפניה, צפיות בעמודים ו/או כל סוג מידע אחר, פרטים  יאוחסנו, יישמרו ויאגרו במאגרינו.
• 
השימוש שיעשה במידע הנאגר- במידע הנאגר כאמור ייעשה שימוש למטרות שצויינו בתקנון זה ו/או בעמודים הרלוונטים בפורטל ו/או למטרות נוספות כגון ניהול הפורטל, קידומו, פיתוחו, ליצירת קשר עם הגולש/ משתמש, התאמתו לצורכי הגולש וצרכי מנועי החיפוש השונים, שליחה של הודעות מסחריות, שליחה של ניוזלטר בדואר אלקטרוני במידה הגולש ביקש זאת (ניתן להסיר את כתובת המייל מרשימת מקבלי הניזלטר בכל עת), טיפול ובירור של תלונות שהוגשו על ידי משתמשי הפורטל, שמירה על אבטחת הפורטל ועוד.

כחלק ממטרות הפורטל, הרי שבעת הרשמה לשירותים או השארת פרטי מתעניין, הגולש מספק את הסכמתו כי הפורטל ו/או יורם לימודים ו/או המוסדות הרלוונטיים המפורטים בקישור הבא : http://israel-study.co.il/

יחזרו אליו בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן וכי הוא מסכים לפניות שיווקיות מאת פורטל מערכת הפורטל. באפשרותך הוגלש לחזור מהסכמה זו בכל עת באמצעים הקבועים בחוק. הסכמה זו תחול גם על ספקי המשנה של הפורטל שיספקו לו שירותים.

• חשיפת פרטים אישיים- הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של הגולש למפרסמים המהווים צד ג לרבות מוסדות לימוד רלוונטים וכן לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה אשר עובדים בשיתוף עם הפורטל והכל במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

בנוסף לאמור לעיל שומרת לעצמה הנהלת את הפורטל את הזכות למסור את פרטיו האישיים של הגולש במקרים הנדרשים ממנה על פי חוק ו/או בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי ו/או על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי) ו/או לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שוקלים לרכוש ו/או לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
• אבטחת הפרטים האישיים- הנהלת הפורטל תעשה כל שביכולתה לנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים של הגולש. כלל הפרטים האישיים כאמור יאוחסנו בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
• תיקונים-  הנהלת הפורטל עשוייה לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת על ידי פרסום של גרסה חדשה בפורטל. על הגולש ו/או המשתמש לבדוק ולהתעדכן בעמוד זה מדי פעם במטרה לוודא שאתם מכירים את כל השינויים שנעשו במדיניות זו.
• זכויות הגולש ו/או משתמש- על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, כל גולש ו/או משתמש רשאי לבקש מהנהלת הפורטל לספק לו כל פרט מפרטיו האישיים והכל בכפוף לתנאים הבאים: אספקה של ראיות הולמות עבור זהות הגולש, עמידה בהוראות החוק וכו. הגולש ו/או משתמש רשאי להורות להנהלת הפורטל בכל עת שלא לעבד את פרטיו שלכם לצורכי שיווק.
• אתרים צד ג- הפורטל מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וכן פרטים על אתרים צד ג. אין להנהלת הפורטל כל שליטה עליהם  ואין היא אחראית בכל דרך מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג.
• שימוש בקבצי עוגיות- לצורך ניהול ותפעול הפורטל נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות הינן קבצים המכילים מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) אשר שנשלח על ידי שרתי האינטרנט לדפדפן ומאוחסנים בו. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. כמו כן עושה הפורטל שימוש בשירותי Google Analytics ו-Adwords במטרה לזהות מחשב כשמשתמש, לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים ועוד.

במרבית מנועי החיפוש מתאפשרת חסימה של העוגיות אך לחסימה זו תהא השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
• גולש אשר אינו מעוניין שפרטיו האישיים ו/או אמצעי ההתקשרות עימו יישמרו במאגרי הפורטל ו/או אינו מעוניין לקבל תכניים שיווקיים למייל ו/או חושב שפרטיותו נפגעה בדרך כלשהי, רשאי לשלוח מייל בצירוף פרטי הזיהוי שלנו למייל- info@portalimudim.co.il.


קישורים, הפניות והודעות פרסומיות

בעמודי הפורטל השונים קיימים קישורים והפניות לאתרים שונים, אין הנהלת הפורטל מתחייבת כי כלל הקישורים כאמור יובילו לאתרי אינטרנט פעילים. יודגש כי הפניות ו/או קישורים כאמור אין בהם להעיד כי תוכן האתר המקושר הינו אמין, מלא או עדכני. הנהלת הפורטל לא תישא בכל אחריות ביחס לכל תוכן כאמור וכן לא תישא היא בכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש כתוצאה משימוש במידע

כל האמור ביחס לקישורים והפניות נכון גם לגבי כלל המודעות המתפרסמות בפורטל, לרבות פרטי המידע והזכויות המפורסמות בהן. אין הנהלת החברה נושאת בכל אחריות הנוגעת לתוכן הפרסומים באתר או למידת מהימנותם. עוד יודגש כי אין הפרסומות המסחריות המופיעות בפורטל מהוות כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר, לבחירה או במוסד לימודים זה או אחר.


הפסקת פעילות ושיפוי

הנהלת הפורטל תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלא מתן התראה,  להפסיק פעילותו של כל משתמש ו/או גולש בפורטל, באם חשבה שהוא אינו עומד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.
כמו כן, בכל מקרה בו יפר משתמש/ גולש תנאי מתנאי שימוש אלה, תהא הנהלת הפורטל, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את כלל הפרטים האישיים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף במידה ולא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
כמו כן תהא זכאית הנהלת הפורטל לדרוש מהגולש שיפוי מלא בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על הגולש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו.


הוראות כלליות
בכל מקרה בו הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, על אף כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
בכל שאלה ו/או הערה/ ו/או הודעה הנוגעת לשימוש בפורטל, על כל גווניו וסוגיו, ניתן לפנות להנהלת הפורטל בכתב בכתובת דוא"ל info@portalimudim.co.il. הנהלת הפורטל שואפת ליצור לגולש חווית גלישה ושימוש נעימים ומועילים ותעשה כל שלעיל ידה לטפל בפניות ברצינות הנדרשת ובהקדם האפשרי.  בברכת שימוש מועיל ומהנה.

המומחים שלנו כאן בשבילכם
מי אנחנו
אנחנו אנשי תוכן בתחום ההשכלה שחוקרים מידי יום את עולם הלימודים וכותבים עליו בהרחבה. במסגרת פעילותנו אנו עומדים בקשר רציף עם בתי ספר, מכללות וחלק מן האוניברסיטאות ומתעדכנים בדבר ימים פתוחים, תחומי לימוד חדשים, מקצועות מבוקשים, תנאי קבלה, הרשמה ועוד.

כחלק מן השירות, פורטל לימודים מספק הכוונה עבור גולשים למגוון מוסדות ברחבי הארץ ומידע אודות תחומי לימוד שונים. מטרתנו היא להוות את הצומת הנכונה ביותר בה נפגשים בתי ספר ומוסדות אקדמיים מצד אחד וגולשים שרוצים ללמוד מן הצד השני.

השירות שאותו אנו מציעים הינו ללא עלות, והוא משלב יחס אישי, סבלנות, היכרות עם עולם הלימודים ועבודה מול מגוון מוסדות לימודיים שונים בישראל. מלאו פרטיכם באחד מטפסי צור הקשר ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם עם הסבר על מוסדות הלימוד השונים הקיימים באתרנו וכן על מידע נוסף כמו בנושא טיסות זולות. ניתן באותה מידה ליצור איתנו גם קשר טלפוני במספר הטלפון: 03-3727765.
פורטל לימודים
מאמרים אחרונים
מוסדות לימוד מובילים
X
יועצי הלימודים שלנו ישמחו לעזור גם בטלפון 03-3727765